DVOJHROB - Radinov / Chrtníč

DVOJHROB - Radinov / Chrtníč

Zhotovení dvojhrobu -  žula TARN / IMPALA