DVOJHROB - Havlíčkova Borová

DVOJHROB - Havlíčkova Borová

Zhotovení dvojhrobu -  žula GNEJS