HROBKA - Smidary

Zhotovení orámování a zakrytí stávající hrobky -  Švédská žula / KURU GREY