URNOVÝ HROB - Jeřišno Heřmaň

URNOVÝ HROB - Jeřišno Heřmaň

Zhotovení urnového hrobu -  žula VANGA